BESTE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 2024

Op deze pagina lees je hoe jij de beste rechtsbijstandverzekering van 2024 kiest die bij jouw situatie pas. Je hoopt een rechtsbijstandverzekering nooit nodig te hebben, maar stel je krijgt een probleem met je baas, buren of leverancier… de kosten voor bijvoorbeeld een rechtzaak kunnen behoorlijk oplopen. In Nederland wonen meer dan 17 miljoen mensen en iedereen heeft een eigen mening. Al die meningen kunnen nogal van elkaar verschillen waardoor conflicten optreden. Het kan een kwestie zijn met je baas over je salaris of met de buren die bouwplannen hebben waar jij op tegen bent. In dit artikel lees jij wat de beste rechtsbijstandverzekering voor jou is.

TOP 3 GOEDKOOPSTE RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN 2024

Veel mensen willen weten wat de goedkoopste rechtsbijstandverzekering van 2024 is. Om die reden starten wij dit artikel daarmee. Echter, de goedkoopste rechtsbijstandverzekering hoeft niet de beste te zijn voor jouw situatie. Daarnaast kan je ook niet de maximale dekking verwachten van de goedkoopste rechtsbijstandverzekering. Lees deze gehele pagina dus goed door, zodat je weet waarop je moet letten bij het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen in 2024.

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering 2019 - Inshared

Dekking: € 50.000
Premie: vanaf € 3,57 p/m

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering 2019 - Klaverblad

Dekking: € 100.000
Premie: vanaf € 4,98 p/m

Goedkoopste rechtsbijstandverzekering 2019 - Nationale Nederlanden

Dekking: € 7.500
Premie: vanaf € 6,52 p/m

Een conflict zit soms in een klein hoekje. Naast de eerder beschreven scenario’s komen de volgende conflicten ook vaak voor: ruzie met familie over erfenissen, een webshop weigert je geld terug te geven en de verhuurder wilt een lekkage niet repareren. Wat de reden ook is, een rechtsbijstandverzekering helpt je verder om in je recht te staan. Hieronder vind je een overzicht van alle rechtsbijstandverzekeringen van 2023 met de bijbehorende beoordelingen volgens Independer en de Consumentenbond. Op basis van deze beoordelingen kan je een goede inschatting maken hoe goed de polisvoorwaarden zijn en hoe goed de rechtsbijstandverzekeraar te werk gaat in geval van een conflict:

VerzekeraarIndependerConsumentenbondBekijk alle opties
AEGON7,37,6Meer informatie
ABN AMRO-8,6Meer informatie
Centraal Beheer8,87,8Meer informatie
De Internationale8,06,0Meer informatie
Ditzo8,97,9Meer informatie
FBTO-7,8Meer informatie
HEMA8,86,8Meer informatie
Inshared8,37,6Meer informatie
Nationale Nederlanden8,87,5Meer informatie
OHRA7,27,4Meer informatie
Univé8,27,5Meer informatie
Verzekeruzelf-7,5Meer informatie
Allianz Direct-7,9
ARAG8,27,8
ASR7,57,9
de Goudse-7,6
Klaverblad8,27,2
SNS Bank-7,4
Unigarant-7,0

HEB IK WEL EEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING NODIG?

Tegenwoordig kan je overal wel een verzekering voor afsluiten. Is een rechtsbijstandverzekering dus wel nodig? De verzekering dekt dus schade bij een conflict en hoe vaak komt zo’n conflict voor? Dat is een vraag die je jezelf kunt stellen, maar een belangrijkere vraag is hoe groot de schade zou kunnen zijn bij een conflict. De kans op een conflict is misschien niet zo groot, maar als de schade zo hoog is dat je het niet kunt betalen… dan is het fijn om een rechtsbijstandverzekering te hebben. Zeker de juridische kosten bij een conflict kunnen enorm zijn dus denk er goed over na.

De wet biedt bij een juridisch conflict gelukkig al enige dekkig. Soms is een verzekering niet nodig, als het inkomen en het vermogen van de verzekerde binnen de wettelijke kaders zit. Je krijgt in dat geval een toevoeging: gefinancierde rechtsbijstand van de overheid. Echter als je meer verdiend dan € 26.900 euro (voor alleenstaanden) of € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind) dan moet je het juridische conflict zelf betalen. Dat geldt ook als je vermogen hoger is dan 20.661 euro. In dat geval is het fijn om de rechtsbijstandverzekering te hebben die de kosten dekt. Op de website van Raad voor Rechtsbijstand vind je meer informatie over welk deel gesubsidieerd wordt en wat de eigen bijdrage is.

Meneer Visser (van De Rijdende Rechter) legt in de onderstaande video uit waarom een rechtsbijstandverzekering handig kan zijn. En ja, zelfs meneer Visser heeft een rechtsbijstandverzekering.

PREMIE RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 2024

De premies van rechtsbijstandverzekeringen verschillen behoorlijk, maar dat is ook van toepassing op de polisvoorwaarden. Een goedkopere rechtsbijstandverzekering dekt misschien in minder situaties of de maximale dekking ligt lager. Controleer dit dus goed. De volgende factoren hebben invloed op de hoogte van de premie:
– Gezinssamenstelling
– Maximaal verzekerd bedrag
– Dekking bij conflicten over werk of inkomen
– Dekking bij conflicten over belasting of vermogen
– Dekking bij conflicten gerelateerd aan wonen
– Dekking bij conflicten gerelateerd aan verkeer

Bepaal dus voor welk type conflicten je gedekt wilt zijn. Heb je een auto? Vergeet de module voor Verkeer niet!

TIPS AFSLUITEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 2024

Zoals je in het vorige hoofdstuk hebt kunnen lezen is een rechtsbijstandverzekering zelf samen te stellen. De verzekering is opgebouwd uit verschillende modules. Er zijn echter conflicten waarbij je al via andere manieren gedekt bent. Zo wordt de rechtsbijstandverzkering voor verkeer meestal aangeboden bij de verplichte autoverzekering. Dus als je al gedekt bent via de autoverzekering, dan hoef je in dit geval niet opnieuw de module ‘Verkeer’ erbij te nemen.

Als je lid bent van een vakbond is rechtsbijstand voor ‘Werk en inkomen’ meestal al verzekerd. De premie van de rechtsbijstandverzekering zal voordeliger zijn als je minder modules selecteert. Zet dus eerst op een rijtje welke modules je misschien al hebt en welke nog ontbreken. Daarna kan je goed alle rechtsbijstandverzekeringen vergelijken. Inkomensconflicten en verkeersongevallen komen het vaakst voor in Nederland.

DEKKING VAN RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN IN 2024

Rechtsbijstandverzekeringen, wat dekken ze precies in 2024? Het is een ingewikkelde vraag, omdat er zoveel verschillende verzekeringen zijn met bijbehorende polisvoorwaarden. Stel je hebt een auto-ongeluk veroorzaakt waarbij er een conflict ontstaat over wie de veroorzaker is. De rechtsbijstandverzekering zal hierbij van toepassing komen tot het maximaal verzekerde bedrag. De woonrechtsbijstandverzekering is handig als je ruzie hebt met de buren over een nieuwe schutting, of regelmatig problemen hebt met de huurbaas. De module ‘Consumentenzaken’ is bijvoobeeld interessant als je regelmatig dure laptops en telefoons koopt.

In 2024 kan je uit de volgende modules kiezen: inkomensconflicten, consumentenzaken, verkeersconflicten, woonconflicten, fiscale en vermogensconflicten.

Er zijn altijd zaken die niet gedekt worden door een rechtsbijstandverzekering. Stel je bemoeilijkt een zaak door een geschil te laat te melden. In die situatie kan dat nadelig voor je uitpakken. Wees er dus op tijd bij.

Beste rechtsbijstandverzekering afsluiten

WACHTTIJDEN VAN RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGEN

Als je een nieuwe rechtsbijstandverzekering afsluit kan je niet altijd alle modules direct gebruiken. Er zijn modules waarbij een wachttijd van toepassing is. Wachttijd wilt zeggen dat je voor de eerste maanden niet gedekt bent. Vaak is dat van toepassing op de module inkomensconflicten voor de eerste 3 maanden. De reden hiervoor is simpel. Verzekeraars beschermen zichzelf dat mensen massaal deze module afsluiten op het moment dat ze eenmaal in een ontslagronde terechtkomen. Als je eenmaal in een conflict raakt of weet dat er een conflict gaat komen, is het dus niet verstandig om van rechtsbijstandverzekeraar te wisselen. Indien er geen wachttijd van toepassing is dan kun je dat natuurlijk wel doen.

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VERGELIJKEN 2024

In de onderstaande rechtsbijstandverzekering vergelijker kan je aangeven voor welke modules je wilt verzekeren. Daarna krijg je de goedkoopste verzekeringen te zien met de bijbehorende maximale dekking.

CONFLICTEN MET DE VERZEKERAAR EN GROTE MERKEN

Niemand zit op een conflict te wachten. Het is helemaal vervelend als het een conflict is met je eigen verzekeraar. Dit komt soms voor en de uitkomst van het conflict is nooit helemaal zeker. Het is namelijk mogelijk dat de schuld van de andere partij niet te bewijzen is.

Soms wordt er onderzoek gedaan om duidelijk te krijgen welke partij verantwoordelijk is voor de geleden schade. Het is een niet gewenste en kostbare situatie waarbij het soms verstandig is de geleden schade te accepteren. Een rechtsbijstandverzekeraar kan er namelijk voor kiezen om niets meer te doen voor haar klant. Een vervelende situatie waarbij iedereen uiteindelijk de verliezer is.

Als er een meningsverschil ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde, teken dan officieel beroep aan. Je kan dit bij de verzekeraar zelf doen. Een onafhankelijk deskundige zal er een oordeel over vellen. Het is verplicht voor verzekeraars om deze procedure toe te lichten in de polisvoorwaarden.

Indien je in conflict raakt met een groot merk is het aan de rechtsbijstandverzekeraar of zij de zaak vatbaar acht. Er zijn situaties waarin het procederen tegen een groot merk simpelweg niet zinvol en is het goedkoper om zelf de schade te vergoeden. Of het slimmer is op te geven of principieel te blijven, is meestal een beslissing waarmee de rechtsbijstandsverzekeraar mee helpt.

LOPENDE ZAKEN STOPZETTEN: WANNEER EN HOE?

Een rechtsbijstandsverzekeraar kan besluiten dat langer procederen niet nuttig of te duur is. Dat kan ook gebeuren als de verwachte procedeerkosten hoog zijn en de kans op gelijk relatief klein is. Verzekeraars werken met een drempelbedrag. Als het bedrag hoger ligt van het drempelbedrag, is het mogelijk dat de verzekeraar besluit de zaak niet langer voort te zetten.

De omgekeerde situatie is ook mogelijk. Persoonlijke belangen van de verzekerde kunnen soms zwaarder wegen dan die van de verzekeraar. De juridische kosten worden in die situatie meestal volledig vergoed.

Tijdens een zaak is het mogelijk dat de kosten toch niet opwegen tegen het vermoedelijke resultaat. De haalbaarheid is niet voldoende. In dat geval kan zowel de verzekeraar als de verzekerde beslissen de lopende zaak stop te zetten. Vaak is een belletje met de rechtsbijstandverzekering dan voldoende.

 

GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

Het inkomen van iemand mag in Nederland geen reden zijn om in aanmerking te komen voor rechtsbijstand. Indien je relatief weinig verdiend is het mogelijk in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad van Rechtsbijstand besluit ieder jaar hoeveel er vergoed gaat worden. Let hierbij op dat er altijd om een eigen bijdrage gevraagd wordt. Hoe minder je verdiend, hoe lager de bijdrage. De bijdrag is in de afgelpen jaren gestegen doordat er meer mensen rechtsbijstand hebben aangevraagd. Men kiest er sneller voor een conflict voor de rechter te brengen in plaats van het probleem zelf op te lossen.

Wettelijk is vastgesteld dat mensen die in box 3 van de belastingschijf zitten, geen subsidie voor de rechtsbijstand meer krijgen. De kosten komen dan volledig voor eigen rekening, omdat je voldoende financiele middelen hebt om dit zelf te bekostigen. Belangrijk om te weten is dus dat iedereen recht heeft op rechtsbijstand, ook als het inkomen laag is.