BESTE OPSTALVERZEKERING 2022

Wie op zoek is naar een opstalverzekering, zal erachter komen dat de prijzen van de premies fors kunnen verschillen. Een opstalverzekering is niet wettelijk verplicht. Daardoor mogen verzekeraars zelf weten welke dekkingen ze in hun pakketten opnemen.

Bovendien wordt een opstalverzekering ook wel woonhuisverzekering of woonverzekering genoemd. Het gaat dus om een andere verzekering dan de inboedelverzekering die ook met je huis te maken heeft. Daardoor kan het voorkomen dat er verwarring ontstaat. Een opstalverzekering is niet wettelijk verplicht, maar het is zeker aangeraden deze af te sluiten. Een opstalverzekering dekt de schade aan zaken die aan het huis ‘vastzitten’. Zoals een vastgelijmde houten vloer, een schutting in de tuin en het dak. De belangrijkste reden om een opstalverzekering af te sluiten, is om zich te dekken tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. De dekkingen van een opstalverzekering kunnen verschillen, evenals de premies. Het is aan te raden om opstalverzekeringen te vergelijken via een opstalverzekering vergelijker. Op die manier kies je eenvoudig de beste verzekering voor jouw situatie.

Beoordelingen opstalverzekeringen

Niet iedere opstalverzekering is hetzelfde. Dan hebben we het niet alleen over de premie die je moet betalen, maar ook over de polisvoorwaarden. Oftewel wat wordt er wel gedekt en wat niet. Jaarlijks zijn er partijen die uitgebreide testen uitvoeren om opstalverzekeringen (vaak ook wel woonverzekeringen genoemd) te vergelijken. Bekende partijen zijn Independer en de Consumentenbond die aan veel opstalverzekeringen een cijfer hangen. In de onderstaande tabel zie je het overzicht van de testresultaten. Aan de hand van de cijfers kan je al snel zien welke opstalverzekeraars goede voorwaarden hebben en welke opstalverzekeraars minder goed de schade dekken.

Verzekeraar (allrisk)Consumentenbond (all risk)IndependerAfsluiten
ABN Amro
8,3-Meer informatie
AEGON7,87,4Meer informatie
Centraal Beheer--Meer informatie
Ditzo--Meer informatie
FBTO--Meer informatie
HEMA8,0
-Meer informatie
Inshared--Meer informatie
Nationale Nederlanden7,8-Meer informatie
OHRA--Meer informatie
Verzekeruzelf8,17,1Meer informatie
Allianz Direct7,5-
ANWB--
ASR7,77,3
Avéro Achmea7,7-
Klaverblad--
Reaal-
-
SNS8,28,0
Unigarant8,37,8

Zo werkt een opstalverzekering

Een opstalverzekering is een verzekering die schade dekt aan alles dat ‘nagelvast’ aan de woning zit. Zoals bijvoorbeeld het dak van het huis, de stenen van het gebouw en dergelijke. Eigenlijk gaat het dus om alle zaken die niet te verwijderen zijn, zonder dat er schade aan de woning ontstaat. De meeste verzekeraars nemen daarbij ook bijvoorbeeld het tuinhuisje, de garage of de schutting in hun dekking mee. Spullen die niet nagelvast zijn en die je kunt verplaatsen, vallen niet onder de opstalverzekering.

Over sommige zaken kan verwarring ontstaan over of deze wel of niet onder de beste opstalverzekering 2022 valt. Dat kan bijvoorbeeld een houten vloer zijn. Wanneer deze is vastgelijmd, kunnen we ervan spreken dat deze nagelvast is. In dat geval is er sprake van een dekking onder de opstalverzekering. Maar wie kliklaminaat heeft en de vloer dus gemakkelijk mee kan nemen naar een andere woning zonder schade aan te richten, dient daarvoor een inboedelverzekering af te sluiten. De opstalverzekering dekt dan de schade niet.

Een opstalverzekering is dus een verzekering waarmee de woning kan verzekerd worden tegen onvoorziene schade. Het gaat dan vaak om schade als gevolg van brand- of waterschade. Ook stormschade vanaf windkracht 7 wordt meegenomen in de dekking. Alle zaken die je niet kunt verplaatsen zonder dat de woning beschadigd raakt, is doorgaans meegenomen in de dekking van deze verzekering.

Herbouwwaarde van de woning
Wie een opstalverzekering of woonhuisverzekering wil afsluiten, dient daarvoor een aantal gegevens aan te dragen aan de verzekeraar. De herbouwwaarde van de woning is van groot belang voor het afsluiten van een opstalverzekering. De herbouwwaarde is kortgezegd het bedrag dat nodig is om een huis te kunnen herbouwen op dezelfde plek en dezelfde manier. Op die manier weet de verzekeraar hoe hoog de premie van de opstalverzekering moet worden. 

De verzekeraar berekent namelijk de premie aan de hand van het te verzekeren bedrag. De herbouwwaarde is gemakkelijk op te vragen door gebruik te maken van vergelijkingsprogramma’s. Het is ook mogelijk eventueel een deskundige te raadplegen. Op die manier kan de herbouwwaarde berekend worden en weet men zeker dat hij niet onderverzekerd is. De meeste opstalverzekeraars bieden bovendien een dekking tegen onderverzekering. Het is belangrijk voor de herbouwwaarde om alle zaken mee te nemen. De herbouwwaarde ligt bijvoorbeeld hoger als men een woning met een rieten dak heeft.

Daarom is het in sommige gevallen beter om een taxateur de herbouwwaarde te laten bepalen. Op die manier krijgt men een objectieve kijk op de herbouwwaarde en kan voorkomen worden dat later de premie alsnog omhoog moet. Als verzekerde weet men immers graag waar hij aan toe is.

Dekking opstalverzekering

Stel: er breekt brand uit in een woning. Daardoor is het huis vrijwel onbewoonbaar. Het dak is kapot en de muren zijn zwaar beschadigd. De huiseigenaar wil dan graag de woning zo snel mogelijk weer op laten bouwen. Vaak kost het herstellen van deze schade behoorlijk wat geld.

In dat geval is het dus noodzakelijk om een opstalverzekering te hebben. Want de schade wordt dan vergoed door de opstalverzekeraar. Let wel: een opstalverzekeraar vergoed geen schade als gevolg van slecht onderhoud. De schade moet dus echt ontstaan zijn door een gebeurtenis van buitenaf. Wie door onkunde of opzet schade heeft veroorzaakt, krijgt geen vergoeding. Bovendien is de vergoeding afhankelijk van de gekozen dekking van de opstalverzekering.

Uitgebreide dekking
Een opstalverzekering heeft meestal een uitgebreide dekking. Deze dekking betekent dat de meeste schades vergoed worden. Op deze manier wordt de beste opstalverzekering 2022 tegen een reële premie aangeboden. Bij de basisverzekering wordt vaak schade opgelopen door bijvoorbeeld brand of ontploffing vergoed. Ook storm vanaf windkracht 7, onvoorziene waterschade en dergelijke worden vergoed.

Het gaat hier om zaken die men vooraf niet had kunnen voorzien. Bijvoorbeeld een poging tot inbraak, diefstal, vandalisme, olie, rook, roet of een omvallende boom. Deze zaken zijn altijd verzekerd binnen de opstalverzekering. Het is raadzaam alvorens een opstalverzekering af te sluiten eerst de polisvoorwaarden door te nemen. Zo weet men zeker dat de meeste zaken gedekt zijn.

Extra dekkingen
Is een uitgebreide verzekering niet voldoende? Dan is het ook mogelijk een extra uitgebreide dekking te nemen. Deze uitgebreidere dekking is uiteraard wel van invloed op de hoogte van de premie. Een extra uitgebreide dekking biedt ook dekking tegen schroei-, zeng- en smeltschade. Bijvoorbeeld schade door neerslag die binnenstroomt. In de praktijk spreken we dan vaak van een overstroming als gevolg van veel neerslag in korte tijd. Soms springt er weleens een waterleiding en moeten zaken worden opgebroken om het defect in een leiding te vinden. Deze zaken zijn niet standaard verzekerd bij een opstalverzekering, maar er kan wel een extra dekking voor afgesloten worden.

Wie tegen alle schades verzekerd wil zijn, kan het beste een allrisk opstalverzekering afsluiten.

Allrisk opstalverzekering
Een allrisk opstalverzekering biedt namelijk ook dekking tegen vrijwel alle schades die aan het woonhuis denkbaar zijn. Alle denkbare schade wordt onder de opstalverzekering vergoed. Maar let op; er kunnen een aantal uitsluitingen bestaan die toch niet door de verzekeraar worden vergoed.

Lees daarom zeker bij het afsluiten van een allrisk opstalverzekering eerst goed de polisvoorwaarden door. In de polisvoorwaarden zijn de uitsluitingen te lezen. In veel gevallen gaat het dan om schade als gevolg van: aardbevingen, overstromingen, oorlog, atoomkernreacties, slechte fundatie of glasschade.

Het is belangrijk te weten dat glasschade vaak niet meeverzekerd is een opstalverzekering. In vrijwel elke opstalverzekering is wel een deel van de glasschade meeverzekerd. Of glasschade onder de opstalverzekering valt, is per oorzaak verschillend. Glasschade door een ontploffing als gevolg van bijvoorbeeld een gasexplosie in de straat wordt doorgaans wel door de opstalverzekering gedekt. Maar als men per ongeluk iets door een ruit gegooid heeft, dan is glasschade vaak niet meeverzekerd.

Dit kan alleen als men het glas bewust meeverzekerd heeft. Bovendien; als iemand een bal door de ruit gooit, dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de opstalverzekering. Dat is ook niet nodig, want de schade moet in zo’n geval verhaald worden op de veroorzaker. Vaak dient men dan een beroep te doen op de aansprakelijkheid van de veroorzaker. Het is bij de meeste verzekeraars mogelijk glasschade extra mee te laten verzekeren. Ook binnen een allriskdekking is deze dus niet automatisch meeverzekerd. Kijk in de polisvoorwaarden of dit het geval is. Onder glas wordt overigens alleen het vensterglas in ramen en deuren bedoeld. Overig glaswerk is nooit meeverzekerd via de opstalverzekering.

Kosten van de opstalverzekering

Om de beste opstalverzekering 2022 te vinden, is het belangrijk op een aantal zaken te letten. De twee belangrijkste factoren zijn de dekking en de premie. Bij de zoektocht naar de beste opstalverzekering 2022 moeten deze twee zaken met elkaar in evenwicht zijn.

Uiteraard wil niemand te veel betalen en toch graag een uitgebreide dekking hebben. De premies en dekkingen lopen flink uiteen, waardoor er genoeg aanbod is. De kosten van een opstalverzekering kunnen per situatie verschillen. Dat komt doordat de premie van een opstalverzekering van verschillende zaken afhankelijk is. Bijvoorbeeld waar men woont, wat de herbouwwaarde van de woning is, de dekking van de verzekering en het schadeverleden van de verzekerde.

Op die manier is het mogelijk dat twee buren met exact dezelfde woningen, herbouwwaarde en locatie toch beiden een verschillende premie moeten betalen. Het schadeverleden is dan van invloed op de premie. Er zijn genoeg manieren om te besparen op de premie van de opstalverzekering, door te kiezen voor het nemen van preventieve maatregelen. De opstalverzekeraar geeft vaak korting als de verzekerde zaken als rookmelders installeert in de woning. De premie gaat dan deels omlaag.

De goedkoopste opstalverzekering
De goedkoopste opstalverzekering heeft niet altijd voldoende dekking, waardoor er onderverzekering kan ontstaan. Andersom geldt dat de duurste opstalverzekering niet altijd de beste dekking bij de persoonlijke wensen van de aanvrager biedt. Daarom is het belangrijk niet altijd alleen naar prijs, maar ook naar de dekking te kijken. De goedkoopste opstalverzekering kan gevonden worden door verschillende zaken in een vergelijkingsprogramma te zetten en dan de goedkoopste verzekeraars te bekijken.

Maar in veel gevallen is het mogelijk te besparen door bijvoorbeeld naast een opstalverzekering ook een inboedelverzekering af te sluiten. Wie dit bij dezelfde verzekeraar doet, kan doorgaans rekenen op een korting. Bovendien is er maar één aanspreekpunt, waardoor een hoop gedoe kan worden voorkomen.

Veel verzekerden in Nederland hebben wel een opstalverzekering, maar blijken onderverzekerd te zijn. Daarom is het belangrijk zich te verzekeren voor een voldoende bedrag. Bij onderverzekering keert de verzekeraar niet het volledige schadebedrag uit. Daarom is de herbouwwaardegarantie van grote waarde voor de opstalverzekering. Er zijn een aantal verzekeraars die deze mogelijkheid aanbieden.

De meeste opstalverzekeraars geven ook kortingen op de premie wanneer het huis goed beveiligd is. De kortingen zijn te verkrijgen wanneer een woning het Politiekeurmerk veilig Wonen of een Borg-certificaat heeft. De kans dat er schade ontstaat aan de woning is dan namelijk kleiner. De korting op de premie kan oplopen tot wel tien procent, wat een flinke korting op een opstalverzekering kan betekenen.

Beste opstalverzekering 2022 vinden
De beste opstalverzekering 2022 vinden is mogelijk door verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Een opstalverzekering is voor een huurhuis niet nodig. Ontstaat er schade aan de woning, dan zijn deze voor kosten van de eigenaar van de woning. Wie een koopwoning heeft, doet er wel goed aan de beste opstalverzekering 2022 te vinden en af te sluiten. Het is overigens niet verplicht deze verzekering af te sluiten. Dit is mogelijk door de gevraagde gegevens in een vergelijkingsprogramma in te vullen. Daarbij wordt gekeken naar de premie en dekking. Op die manier komt niet altijd de voordeligste, maar de beste opstalverzekering 2022 tevoorschijn.

Een opstalverzekering of woonhuisverzekering is gemakkelijk online af te sluiten. Het afsluiten van een dergelijke verzekering is binnen een paar minuten gedaan. Let wel: er zijn vaak geen overstapmogelijkheden. Dit betekent dat wie wil overstappen, zelf de verzekering op moet zeggen en een nieuwe opstalverzekering aan moet vragen.

Overstappen opstalverzekering 2022

Overstappen op een andere verzekeraar? Dan is het nodig de huidige opstalverzekering eerst op te zeggen. Tegenwoordig hoeft men geen brieven meer te sturen, vaak volstaat een e-mail naar de juiste afdeling. De meeste verzekeraars hebben tegenwoordig een eenvoudig formulier om de verzekering online op te kunnen zeggen. Het opzeggen gaat dus heel gemakkelijk. Houd wel rekening met de opzegtermijn. Soms kan de opstalverzekering maandelijks worden opgezegd na een contracttermijn van een jaar. Soms kan dit ook al eerder zijn. Lees hiervoor de polisvoorwaarden. Als de verzekeraar de voorwaarden van de polis nadelig veranderd, kan men eerder opzeggen. Tegenwoordig zijn verzekeraars flexibel en is het oversluiten van een opstalverzekering zo gebeurd.

Vergelijk alle opstalverzekeringen

In het kort verzeker je bij een opstalverzekering de herbouwwaarde van je woning. Dit is het bedrag dat nodig is om je huis op dezelfde plaats opnieuw op te bouwen na bijvoorbeeld een brand. Een opstalverzekering is niet verplicht, maar zeker aan te raden gezien het je erg helpt mocht het noodlot toeslaan. Hieronder vind je alle opstalverzekeringen van 2022. Met behulp van de filters kan jij je eigen wensen aangeven, zodat jij de goedkoopste opstalverzekering van 2022 kan vinden die het beste bij jou past.