BESTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 2024

Wat is de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou?

Elke dag bestaat uit een risico. Ongewild bestaat het leven deels uit risico’s nemen. Men loopt het risico op een aanrijding of een ongeluk tijdens het werk. Het is mogelijk dat tijdens een verbouwing er kortsluiting ontstaat, waardoor er brandt optreedt. Men kan ziek worden of zelfs overlijden. Dit soort zaken brengen altijd kosten met zich mee. Er wordt vaak ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering en opstalverzekering. Vaak krijg je korting bij een verzekeraar als je alle drie de verzekeringen daar onderbrengt.

Bovendien is het mogelijk dat men zelf een probleem veroorzaakt waarvoor hij aansprakelijk wordt gesteld. Daarom bestaan er verzekeringen die de verzekerde indekken tegen schade die hij onbedoeld aan anderen veroorzaakt. Dit wordt de aansprakelijkheidsverzekering genoemd. De verzekering dekt in beginsel enkel de schade aan anderen. Het is verplicht om een verzekering af te sluiten tegen wettelijke aansprakelijkheid, maar dit geldt alleen bij voertuigen. Een aansprakelijkheidsverzekering is dus iets heel anders; er zijn verschillende gebieden om risico’s op af te dekken.

Bovendien is de aansprakelijkheidsverzekering een keuze. Het is wettelijk niet verplicht zo’n aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Toch kan iedereen een dergelijke verzekering afsluiten en is het ook aangeraden dit te doen. We hebben de manieren om de beste aansprakelijkheidsverzekering 2024 te vinden op een rijtje gezet.

Beoordelingen aansprakelijkheidsverzekeringen 2024

Niet iedere aansprakelijkheidsverzekering is hetzelfde. Dan hebben we het niet alleen over de premie die je moet betalen, maar ook over de polisvoorwaarden. Oftewel wat wordt er wel gedekt en wat niet. Jaarlijks zijn er partijen die uitgebreide testen uitvoeren om de beste aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken. Bekende partijen zijn Independer en de Consumentenbond die aan iedere aansprakelijkheidsverzekering een cijfer hangen. In de onderstaande tabel zie je het overzicht van de testresultaten. Aan de hand van de cijfers kan je al snel zien welke verzekeraars goede voorwaarden hebben en welke verzekeraars een minder goede beoordeling hebben voor hun voorwaarden.

VerzekeraarConsumentenbondIndependerPremie
AEGON7,37,4Meer informatie
ABN AMRO8,4-Meer informatie
Centraal Beheer8,88,2Meer informatie
Ditzo6,2-Meer informatie
FBTO8,87,7Meer informatie
HEMA6,3-Meer informatie
Inshared6,8-Meer informatie
Lemonade-8,9Meer informatie
Nationale Nederlanden7,2-Meer informatie
OHRA8,6-Meer informatie
Univé7,2-Meer informatie
Verzekeruzelf6,77,1Meer informatie
Allianz Direct6,47,7
ASR7,87,3
de Goudse-7,2
Klaverblad7,77,8
Reaal7,2-
SNS Bank6,48,0
Unigarant7,37,7

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Risico’s. We nemen ze iedere dag onbedoeld weer opnieuw. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht en daarom is dit geen reden om een verzekering af te sluiten. Maar en aansprakelijkheidsverzekering is in veel gevallen toch noodzakelijk. Een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan daardoor voorkomen dat men onbedoeld schade aan een ander zijn bezittingen aanricht. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt alle schade die per ongeluk aan een ander is toegebracht.

Er bestaan flink wat verzekeraars die een aansprakelijkheidsverzekering aanbieden. De verzekeraars mogen zelf weten wat ze wel of niet verzekeren en de premies zijn daardoor uiteenlopend. Er zijn verschillende voor- en nadelen per verzekeraar. Daarom is het altijd aan te raden alvorens een polis af te sluiten, eerst goed de polisvoorwaarden door te nemen.

De belangrijkste reden om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten is dus het vermijden van onvoorziene kosten wanneer men schade toebrengt aan (het bezit van) iemand anders. Een aansprakelijkheidsverzekering heeft verschillende andere voordelen.

Voordelen van een aansprakelijkheidsverzekering
In veel gevallen hebben mensen die een aansprakelijkheidsverzekering al een gezin of is deze op komst. Kinderen ontdekken de wereld vaak met hun handen, dus is de kans op een ongelukje aanwezig. Bijvoorbeeld als het kind een dure vaas omver stoot, of per ongeluk de vloer beschadigt.

In veel gevallen zijn er verschillende opties denkbaar waarbij een kind schade in de woning van een ander kan aanrichten. Daarom biedt een aansprakelijkheidsverzekering vaak de mogelijkheid om ook gezinsleden binnen de polis te verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering is daarom een zeer geschikte verzekering voor het hele gezin. De verzekerde verzekert niet alleen zichzelf, maar bijvoorbeeld ook zijn partner, grootouders of schade aangebracht door huisdieren. Het is bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering aan te raden om eerst goed te bekijken welke personen wel of niet in de polis kunnen worden opgenomen.

Veel mensen denken vaak ten onrechte dat een aansprakelijkheidsverzekering alleen in Nederland of zelfs alleen in de eigen omgeving geldt. Dat terwijl er behoorlijk wat verzekeraars zijn die een werelddekking bieden. Zo hebben verzekerden niet alleen bescherming tegen aansprakelijkheid thuis, maar ook overal elders op de wereld. Bijvoorbeeld wanneer de kinderen die in de polis zijn opgenomen, op kamers gaan wonen. Er is dus een wereldwijde dekking bij sommige aansprakelijkheidsverzekering.

Soms gaan dingen niet zoals voorzien. Er is een verschil van mening. Daardoor kunnen er al snel verschillende juridische problemen ontstaan. Wanneer men van mening is dat er door iemand schade is veroorzaakt, terwijl de veroorzaker dat anders ziet. Er komt een rechtszaak. In dat soort gevallen is het goed om alvast een aansprakelijkheidsverzekering af te hebben gesloten. In veel gevallen is het namelijk niet nodig om apart een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Wanneer iemand die een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten aansprakelijk wordt gesteld, worden namelijk de kosten van bijvoorbeeld de advocaat gewoon vergoed.

Beste aansprakelijkheidsverzekering afsluiten

Wie vaak gasten over de vloer heeft vanwege werk of een andere reden, zal voorzien dat een ongeluk weleens voor kan komen. Als een gast op bezoek in het huis van de verzekerde een ongelukje krijgt, is het mogelijk dat hij de verzekerde aansprakelijk kan stellen. Alle schade die aan een ander ontstaat terwijl hij in het huis van de verzekerde is, wordt vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Dit is wat veel verzekeraars ‘gastveiligheid’ noemen.

Er zijn dus verschillende voordelen aan het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering. Ten onrechte weten veel mensen niet dat een aansprakelijkheidsverzekering een goede verzekering is om af te sluiten. Soms wordt de verzekering over het hoofd gezien of wordt deze bewust niet afgesloten, omdat de prioriteiten bij andere verzekeringen liggen.

Vaak ziet men de aansprakelijkheidsverzekering als een overbodige verzekering, omdat volgens hen het risico dat er iets gebeurt klein is. Maar in veel gevallen was het toch raadzaam geweest wel een dergelijke verzekering te nemen, want de kosten van een aansprakelijkheid kunnen behoren in de papieren lopen. De kosten nemen dan snel toe en in dat geval moet men zelf de kosten op moeten hoesten. Voorkom daarom hoge kosten en sluit een aansprakelijkheidsverzekering af!

Noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering
Soms zien mensen het nut van een aansprakelijkheidsverzekering niet in. Immers: een zorgverzekering en een autoverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid zijn verplicht. Bij de aansprakelijkheidsverzekering is dat niet het geval. Het is een optionele verzekering, maar wel raadzaam om deze af te sluiten.

Een aansprakelijkheidsverzekering is namelijk een verzekering die dekking biedt tegen kosten die men moet maken als gevolg van schade die men per ongeluk aan een ander heeft toegebracht. In de praktijk kan die schade behoorlijk uiteenlopen, maar in veel gevallen gaat het om lichamelijk letsel of materiële schade.

Wanneer iemand door schuld van de verzekerde gewond raakt, of als er een materiaal beschadigd raakt, is deze persoon de derde partij. Deze derde partij kan ervoor kiezen om de kosten van bijvoorbeeld een medische ingreep te verhalen. In sommige gevallen kan dat zelfs leiden tot rechtszaken, wanneer men weigert de kosten te vergoeden. Een aansprakelijkheidsverzekering is in dergelijke gevallen een echte noodzaak. Want de verzekering zal eerst proberen een oplossing te vinden met de derde partij. Lukt dat niet? Dan vergoedt de verzekeraar de medische kosten. Ook wanneer men vindt dat de claim niet juist is, zijn er mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het aanvechten van de aansprakelijkheid in de rechtszaal.

Belangrijk om te weten is dat in het laatste geval niet alles gedekt is. Het is mogelijk om naast een aansprakelijkheidsverzekering ook een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Veel mensen denken ten onrechte dat ze geen aansprakelijkheidsverzekering nodig hebben. “Wij zijn voorzichtig” is een vaak gehoorde reden om geen verzekering af te sluiten. Dit kan in sommige gevallen een verkeerde gedachte zijn. Iedereen loopt het risico op een ongelukje. Dat risico is groter wanneer men huisdieren neemt of vaak gasten over de vloer krijgt.

Huisdieren zoals honden en katten kunnen iemand aanvallen. Wanneer er medische kosten ontstaan, kan het slachtoffer ervoor kiezen deze kosten te verhalen. Als eigenaar van een huisdier worden de kosten dan op diegene verhaald. Daardoor wordt men alsnog aansprakelijk gesteld. Wanneer de veroorzaker een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, worden deze kosten vaak meeverzekerd en is er geen reden tot zorg.

Wanneer men regelmatig gasten ontvangt, kan een ongeluk in een klein hoekje zitten. Bijvoorbeeld doordat men alcohol genuttigd heeft. In dergelijke gevallen neemt de kans op een ongeluk en dus een claim toe. Als er een onvoorzichtige gast is die per ongeluk zichzelf verwondt, maar een ander daarvoor aansprakelijk wil stellen, is een aansprakelijkheidsverzekering een goede oplossing. Hier geldt; hoe meer en hoe vaker men gasten ontvangt, hoe groter het risico. De beste aansprakelijkheidsverzekering 2024 afsluiten is dan echt noodzakelijk.

Er zijn ook andere gevallen denkbaar. Bijvoorbeeld wanneer men in een flat met verschillende verdiepingen woont. In dit soort gevallen komen lekkages nog weleens voor. Door achterstallig onderhoud kan het water ongemerkt weglekken. De buren lopen schade op. De kosten om deze schade te verhelpen kunnen behoorlijk oplopen. De buren zullen de veroorzaker dan aansprakelijk stellen. Daarom is het belangrijk een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Er zijn dus veel goede redenen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. We raden aan alvorens de verzekering af te sluiten eerst de beste aansprakelijkheidsverzekering 2024 te vergelijken. Dit kan op verschillende manieren. Het is raadzaam eerst de polisvoorwaarden te lezen. Op die manier weet men welke zaken er wel en niet gedekt zijn. Kijk daarnaast ook naar wat de premies zullen gaan kosten. Ga op zoek naar de juiste prijs-kwaliteitsverhouding.

Vergelijken van aansprakelijkheidsverzekering

Door aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken is het mogelijk fors te besparen op de maandelijkse premie. Een aansprakelijkheidsverzekering is de afgelopen jaren duurder geworden en de verschillen tussen premies van de aansprakelijkheidsverzekeringen zijn groter geworden. Zo is de goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering vaak twee keer zo goedkoop als de duurste aansprakelijkheidsverzekering.

De meeste mensen vergelijken de aansprakelijkheidsverzekering voornamelijk op één factor: de premie. Maar ook de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeringen moeten worden meegewogen in de keuze. De premies zijn de afgelopen jaren duurder geworden, tot wel veertig procent in een paar jaar tijd.

De Consumentenbond en MoneyView doen ieder jaar onderzoek naar de prijsstijgingen van premies betreft de aansprakelijkheidsverzekering. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de duurste verzekeraar twee keer zo duur is als de goedkoopste verzekering. De goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering is niet in alle gevallen ook meteen de beste verzekering. De duurste aansprakelijkheidsverzekering kiezen kan soms leiden tot oververzekering. Het is dus belangrijk goed te kijken naar welke zaken er in de persoonlijke situatie gedekt moeten worden.

De beste aansprakelijkheidsverzekering voor 2024 is dus niet alleen gebaseerd op wat onderzoeksbureaus vinden, maar is ook zeker een persoonlijke keuze. Het maakt bij het kiezen van een aansprakelijkheidsverzekering bijvoorbeeld uit of men huisdieren of een hond heeft. Daarnaast is het raadzaam te kijken naar de polisvoorwaarden en maximale vergoedingen. Let met name op de dekkingen van verschillende modules. Sommige verzekeraars bieden bijvoorbeeld een module aan waarmee kinderen kunnen worden meeverzekerd. Verzekerden die geen kinderen hebben, kunnen op die manier juist besparen op de premie.

Aansprakelijkheidsverzerkeringen met kinderen
Zeker wanneer de verzekerde kinderen heeft, kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten lonen. Bijvoorbeeld omdat de zoon een bal door de ruit getrapt heeft. Kinderen ontdekken de wereld door te doen. Daarbij kan er weleens iets beschadigd raken. Desalniettemin zal degene die hierdoor schade ondervindt, de ouders van het kind aansprakelijk stellen. Daarom bieden sommige aansprakelijkheidsverzekeringen speciale sport- en spelmodules. Die modules bieden dekking tegen schade als gevolg van sport en spel. Niet iedere verzekeraar biedt zo’n module aan en dus is het handig om te kijken naar de verschillende dekkingen. Als spelende vriendjes van het kind iets stukmaken in eigen huis, dan kan men geen aanspraak maken op de eigen AVP. Al is het vaak wel mogelijk om de ouders kan het kindje aansprakelijk te stellen.

Wanneer het eigen kind iets stuk maakt bij een ander thuis, zal de aansprakelijkheidsverzekering in sommige gevallen wel uitkeren. In sommige gevallen dient men daar aparte modules zoals een oppasmodule voor af te sluiten. Let erop of kinderen automatisch zijn meeverzekerd. Niet bij alle verzekeraars is dit het geval. Soms moet de verzekerde bij geboorte van een baby contact opnemen met de verzekeraar om het kind mee te laten verzekeren op de polis.

Maximaal verzekerde bedragen
Kijk ten slotte ook naar de maximale vergoedingen van aansprakelijkheidsverzekeringen. De meeste verzekeraars werken met zo’n maximale vergoeding. De meeste mensen die een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, laten zich verzekeren voor een waarde van tenminste 1,25 miljoen euro of meer. In de praktijk zijn dergelijke verzekeraars soms lastig te vinden. De meeste verzekeraars bieden namelijk een verzekering met een waarde van maximaal een miljoen aan. Andere verzekeraars beginnen pas bij twee miljoen, waardoor premies fors uiteenlopen.

Om deze reden is het belangrijk om aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken en zo de beste aansprakelijkheidsverzekering voor 2024 te kiezen. De premies zijn onder meer afhankelijk van de gezinssamenstelling (alleenstaand, met partner, kinderen), de geboortedatum van de aanvrager en het gewenste verzekerde bedrag. Bij sommige verzekeraars is het mogelijk korting te krijgen op de premie, wanneer men ervoor kiest om een eigen risico af te sluiten. Dit is het bedrag dat de verzekerde zelf zal vergoeden in geval van schade. Er zijn dus talloze manieren om de beste aansprakelijkheidsverzekering 2024 af te sluiten.

Aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijken

Via deze vergelijker kan je eenvoudig en snel alle aansprakelijkheidsverzekeringen van 2024 met elkaar vergelijken. Gebruik de filters van de aansprakelijkheidsverzekering vergelijker, zodat je alleen verzekeringen te zien krijgt die bij jouw situatie passen.